BİLİMSEL SEMPOZYUM

Bildiri Çağrısı: “Afet Sonrası Yeniden Yapılanma” – 2016 Danışma Kurulu Sempozyumu

20 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Afet Sonrası Yeniden Yapılanma” temalı Danışma Kurulu Sempozyumu için bildiri çağrısıdır.

Önemli tarihler

Son özet gönderme tarihi (bildiriler ve posterler): 3 Haziran 2016 (13 Haziran’a uzatıldı)
Kabul teyidi ve yorumların bildirim tarihi: 4 Temmuz 2016
Çevirimiçi araç kitine katkı ve bildiriler: 5 Ağustos 2016
Bildiri taslakları üzerine yorumlar: 26 Eylül 2016
Düzeltilmiş bildirinin teslimi: –

Daha fazla bilgi için Fransızca ya da İngilizce açıklamaları bilgisayarınıza indiriniz.

Özetleriniz ve sempozyum hakkındaki bilimsel sorularınız için e-posta adresi: scsymposiumicomos2016@gmail.com