ÇALIŞMA BELGELERİ

Yıllık Genel Kurul

İndirmek istediğiniz gündemi ve dili seçiniz:

  • Yıllık Genel Kurul ENFR

Yeni İç Yönerge’nin kabul edilmesini teklif eden önergeyi indirin (Genel Kurullara ve Genel Kurul organizasyonunun ev sahibi seçim sürecine ilişkin teklif edilen İç Yönerge metnine ek olarak mevcut Üye El Kitabı’nın içeriğinin iki belge arasında paylaştırıldığı ve eklenen yeni maddelerin kırmızı renkle belirtildiği; teklife açılan yeni İç Yönerge’nin ve yeniden düzenlenen Üye El Kitabı’nın İçindekiler sayfaları) ENFR

Finansal rapor vb. gibi diğer çalışma belgeleri toplantıların başlangıç tarihinden en az 3 hafta önce hem burada hem de “ICOMOS e-News” elektronik bülteninde yayımlanacaktır.

Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu Toplantıları

Bu toplantılarda kullanılacak olan çalışma belgeleri, forum.natcom ve ISC-L e-posta listeleri üzerinden Milli Komite ve Uluslararası Bilimsel Komite Başkanlarına dağıtılacak, ayrıca toplantılar esnasında bir USB bellek ile dağıtılabilecektir.