DELEGELER İÇİN BİLGİLER

a. Katılma hakkı

Tüm Milli Komite ve Uluslararası Bilimsel Komite başkanları ya da bunların görevlendirdiği temsilciler Danışma Kurulu Toplantısı, Bilimsel Sempozyum ve sosyal etkinliklere davetlidir.

Tüm Uluslararası Bilimsel Komite başkanları ya da bunların görevlendirdiği temsilciler Bilim Kurulu Toplantısına davetlidir.

Tüm Milli Komite başkanları ya da onların görevlendirdiği temsilciler 17 Ekim sabahı gerçekleştirilecek Bölgesel Grup Toplantılarına ve öğleden sonra gerçekleştirilecek Milli Komiteler Toplantısına davetlidir. Ayrıca öğleden sonra yapılacak olan Bilim Kurulu oturumuna gözlemci olarak katılabilirler.

Yönetim Kurulu Toplantıları ile Çalıştayı yalnızca bu organın üyelerine açıktır. Yönetim Kurulu üyeleri; Danışma Kurulu Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı ile Milli Komiteler Toplantısı, Bölgesel Grup Toplantıları, Bilimsel Sempozyum ve sosyal etkinliklere katılabilecektir.

Yıllık Genel Kurul kayıt yaptıran tüm üyelere açıktır. Kayıt ücretleri ve oy hakları için aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. ICOMOS’un kayıtlı üyeleri Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilecekleri gibi, Bilimsel Sempozyum ve sosyal etkinliklere de katılabileceklerdir.

Uluslararası Bilimsel Komitelerin (UBK) münferit toplantılarından bazıları yalnızca UBK üyelerine, bazıları tüm ICOMOS delegelerine, diğerleri ise halka açık olacaktır. Katılım durumunuzu öğrenmek için ilgilendiğiniz münferit toplantının bilgilerine göz atınız.

b. Dernek Organları Delegeleri – Danışma Kurulu, Milli Komiteler ve Bilim Kurulu Toplantıları

Danışma Kurulu Yönetmeliğinin 7’inci maddesi uyarınca; “Bir oturuma katılamayacak durumda olan bir Danışma Kurulu üyesi, başka bir kişi tarafından temsil edilebilir:

  • Bir Milli Komite Başkanı kendi ülkesinin Milli Komite üyelerinden biri tarafından,
  • Bir Uluslararası Komite Başkanı kendi Uluslararası Komite üyelerinden biri tarafından temsil edilebilir.

Görevlendirme yazılı olarak, üzerinde tarih ve imza ile Danışma Kurulu Başkanına (ICOMOS Uluslararası Sekretaryası aracılığıyla) toplantıdan en az 15 gün önce bildirilecektir.” Danışma Kurulu vekâlet formu, Milli Komite ve Uluslararası Bilimsel Komite Başkanlarına e-posta ile gönderilmiştir.

Yalnızca usule uygun şekilde görevlendirilen temsilciler oy verebilecektir (Komite başına bir oy hakkı).

c. Komite gözlemcileri ve oy hakkına sahip Ek üyeler

Son yıllarda birçok Milli ve Uluslararası Komite üyesinin birden fazla temsilci gönderdiği ve bu eğilimin yaygınlaştığı fark edilmiştir. Bu durum, Komite Başkanları dışındaki ICOMOS üyelerinin, kuruluşun çalışmalarında doğrudan sorumluluk sahibi olduklarını hissetmelerini ve Bilimsel Sempozyuma katılım göstermelerini sağladığı için olumlu yönde bir değişimdir.

Ancak yine aynı durum nedeniyle Karşılama Komitemiz gittikçe artan bir yükün altına girmektedir. Bu nedenle bir Komite Başkanı ya da görevlendirdiği temsilcinin toplantılara ücretsiz olarak katılması hâlinde, diğer gözlemci ve oy hakkı bulunan ek Komite üyelerinden kayıt ücretlerini ödeyerek organizasyona katkıda bulunmaları rica edilecektir (Kayıt ücretleri ve tarihleri için bkz. “KAYIT”). Bu katkıların kayıt esnasında çevrimiçi sistem üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Resmî delegenin gelişmekte olan bir ülkeden gelmesi ve tercüme yapması için bir çalışma arkadaşına ihtiyaç duyması hâlinde istisnalar uygulanabilir. Kayıt işleminden önce lütfen organizatörle iletişime geçiniz.

Yer sayısı sınırlı olduğundan gözlemciler ile oy hakkı bulunan ek üyelerin 15 Ağustos 2016 tarihinden önce kayıtlarını gerçekleştirmeleri rica olunur. Bu tarihten sonra alınan kayıt talepleri, mevcut kapasite ölçüsünde kabul edilecek olup; öncelik resmî delegelere verilecektir.

d. Yıllık Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul

Yeni ICOMOS Tüzüğü Yıllık Genel Kurul Toplantısının Danışma Kurulu Toplantısı ile birlikte yapılmasını öngörmektedir.

Yıllık Genel Kurulun yapılacağı günün programı şu şekildedir:

  • Yönetim Kurulunun gerçekleştirdiği yönetim ile derneğin finansal ve genel gidişatına yönelik Başkan ve Sayman raporlarının kabul edilmesi,
  • Yıllık raporun ve hesapların onaylanması, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi ve gelecek yıl bütçesinin oylanması,
  • Yeni ICOMOS Genel Kurul İç Yönergesinin kabul edilmesi.

2017’de Delhi’de değerlendirilmek üzere ICOMOS tüzüğü hakkında önerilen değişiklikler ile ilgili bilgilendirme ve tartışmanın yapılacağı oturum, Yıllık Genel Kurul’un ardından gerçekleştirilecektir.

Genel Kurula katılım ve burada oy kullanma hakkı, yeni ICOMOS Tüzüğünün 9’uncu maddesi ve 13-d-4 maddesi ile düzenlenir.

Genel Kurulda oy kullanmak için gereken vekâlet formu Milli Komitelere e-posta yoluyla gönderilmiştir.

Yukarıda c. başlığı altında belirtildiği üzere Komite gözlemcileri ile oy hakkı bulunan üyelerin (Komite Başkanı ya da görevlendirdiği temsilci hâriç) kayıt ücretini yatırmaları rica olunur.

e. Toplantılara uzaktan katılım

Yıllık Genel Kurul ve Danışma Kurulu Toplantıları video kaydı ya da internet yayını yoluyla ICOMOS internet sitesi üzerinden ICOMOS üyelerinin erişimine açık olacaktır. Toplantı tarihi yaklaştığında bu konuda daha fazla bilgi verilecektir.

f. Finansal destek

Şu anda katılımcıların toplantıya katılımına yardımcı olmak amacıyla sunulacak finansal bir destek için gerekli kaynağa sahip olmadığımızı üzülerek belirtiriz.