ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi

ICOMOS, dünyada kültürel mirasın korunması, kullanımı ve değerlendirilmesi misyonu ile yola çıkmış, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

ICOMOS kendini doktrinler geliştirmeye, bilgi birikimi oluşturmaya ve bu birikimi paylaşmaya, muhafaza yöntemlerinin iyileştirilmesine ve tarihi ve kültürel mirasın önemi hakkında farkındalık yaratmaya adamıştır. İnsanlığın elindeki mirası sürdürülebilir bir biçimde koruması için sağlam bir felsefi ve idari bir çerçeve oluşturmuştur.

UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’nin hazırlanmasında Dünya Miras Komitesi’nin resmî danışma kuruluşu olan ICOMOS, koruma altına alınması teklif edilen varlıkları inceler ve Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı varlıkların korunma durumu hakkında görüş bildirir.

Daha fazla bilgi için: www.icomos.org

ICOMOS Türkiye

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, kurulduğu 1974’ten beri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlantısını sürdürerek ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemektedir. Bunların arasında Türkiye’deki Dünya Kültürel ve Doğal Miras alanları veya diğer konularda eğitimler vermek, raporlar hazırlamak, toplantılar düzenlemek gibi çalışmalar sayılabilir. Bugüne geldiğimizde Komitemizin 143 bireysel üyesi ve 1 kurumsal üyesi (Kültür ve Turizm Bakanlığı) bulunmaktadır. Projelerin koordinasyonu 3 yıllık dönemler için seçilen Kurul üyeleri tarafından yürütülmektedir. Komite üyeleri gönüllülük esasına dayalı olarak çeşitli proje ve faaliyetlere katılabilmektedir.

Daha fazla bilgi için:www.icomos.org.tr

ICOMOS Turkey National Board
Başkanİclal Dinçer
2. BaşkanZeynep Ahunbay
Genel SekreterZeynep Gül Ünal
Muhasip ÜyeGülsün Tanyeli
ÜyelerYegan Kahya
Cevat Erder
Can Binan

ICOMOS Türkiye İcra Heyeti
Yegan Kahya
İclal Dinçer
Zeynep Ahunbay
Cevat Erder
Can Binan
Gülsün Tanyeli
Zeynep Gül Ünal
Eti Akyüz Levi
Burçin Altınsay
Nevzat İlhan
Tamer Gök
Demet Binan
Deniz Mazlum
Cengiz Can
Nuran Zeren Gülersoy